Drukuj

KOMUNIKAT

  1. Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że od dnia 01.11.2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  wprowadza nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2019 r. Nr OKR.421023.2019.RF. - od dnia 01.11.2019 r. nastąpi wzrost kosztów ciepła o 5%.
  2. Poprzednia obowiązująca od dnia 01.02.2019 r. taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr OKR-4210-44(4)/2018/2019/277/XVIA/JM spowodowała wzrost kosztów ciepła o 5%.
  3. Zarząd PSM od 01.01.2020 r. planuje zmianę zaliczek za c.o. i podgrzanie ciepłej wody. Indywidualne zestawienie opłat zostanie dostarczone w miesiącu grudniu 2019 r.

    Nowa taryfa na stronie internetowej MPEC.