Copyright 2024 - Custom text here

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu przetwarza dane osobowe mieszkańców Spółdzielni (lokatorów, właścicieli, współwłaścicieli, najemców oraz wszystkich innych użytkowników zasobów Spółdzielni).

2. Administratorem danych osobowych mieszkańców Spółdzielni jest Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu, z siedzibą pod adresem: Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37-700 Przemyśl , nr telefonu: 16 670 77 87

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się na dane wyszczególnione
w pkt. 2

4. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania przez Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową w Przemyślu obowiązków wynikających w szczególności z przepisów Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu prawidłowej realizacji usług i umów zawieranych przez Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową w Przemyślu, a także odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane będą przechowywane przez okres zamieszkania osoby (użytkowania zasobu), której dane dotyczą zasobów Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu, a także przez okresy wymagane odrębnymi przepisami.

8. Każdy mieszkaniec (użytkownik zasobu), którego dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Każdemu mieszkańcowi (użytkownikowi zasobu), którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator informuje także, że przy przetwarzaniu danych osobowych nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.

11. Administrator danych informuje również, że w klatach schodowych, windach i na zewnątrz wybranych budynków Spółdzielni jest zainstalowany monitoring wizyjny. Miejsce instalacji kamer jest oznakowane, a obszar rejestracji obrazu obejmuje ciągi piesze (chodniki), drogi dojazdowe, parkingi, place. Celem monitorowania wybranych obszarów Spółdzielni jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia Spółdzielni i jej mieszkańców. Dane osobowe w postaci wizerunku osób są rejestrowane i zapisywane przez okres maksymalnie 4 tygodni. Po tym okresie dane są trwale usuwane poprzez ich nadpisanie.

 

Administrator danych.

 

f t g m

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: piątek 26 kwiecień 2024, 08:00:47 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

19.jpg