Copyright 2024 - Custom text here

50 lat

PRZEMYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

PRZEMYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA powstała w marcu 1958r. Jest największą spółdzielnią w Przemyślu. Zajmuje ok. 88ha, posiada 146 budynków mieszkalnych,   6472 mieszkania i ok. 8 tysięcy członków. Dużym atutem Spółdzielni są tereny zielone, położone na wzgórzach co podkreśla walory osiedli. Zasoby mieszkaniowe uzupełniają skwery, place zabaw, pawilony handlowo- usługowe, kluby osiedlowe. Dziś bloki są ocieplane, kolorowe i estetyczne, nie przypominające szarych i monotonnych bloków z przeszłości.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa to Osiedla: A-1- Kmiecie, Wieniawskiego A-2-Salezjańskie, Warneńczyka, A-3- Krasińskiego, Rogozińskiego, A-4-   Kazanów, A-5 Rycerskie,

Adres: Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 70,
37  700 Przemyśl

Okruchy historii….

Każda działalność, nawet ta najmniejsza ma swoją historię i ludzi którzy ją tworzą. 50 lat to   sporo czasu. Dlatego przy tej niecodziennej okazji warto na moment zatrzymać się i powspominać. Na tę historię zawsze przecież   składają się ludzkie plany, marzenia, osobowości i daty, które te plany wyznaczają. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć Państwu kilka dat, faktów i ukazać ludzi, bez których zapewne tej okrągłej już rocznicy by nie było.

Wszystko zaczęło się 17 stycznia 1958 r. walnym zgromadzeniem założycielskim Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w którym wzięło udział 29 osób, w czasie posiedzenia wybrano Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Henryk Buszkowski. Po dwóch miesiącach -dokładnie 18 marca- nowa spółdzielnia została zarejestrowana w miejscowym Sądzie Powiatowym.

 

Od tego czasu zaczęły kształtować się struktury Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • l kwietnia 1958 r. na wniosek PSM Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie mianował Adama Osiadacza głównym księgowym. Spółdzielnia otrzymała w tym czasie siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 7.

 • 11 Kwietnia 1958r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego wybrano Zarząd PSM w składzie: przewodniczący Stanisław Barański, zastępca przewodniczącego Adolf Dyrda, członkowie - Anna Berezowska i Adam Osiadacz.

 • 12 maja 1958 r. Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie przyjął PSM na swego członka.

Trudno pisać o historii, gdy dane pochodzą z kronik i przekazów ustnych, dlatego od tego momentu skupimy się na faktach istotnych dla każdego mieszkańca, ważną datą był 10 czerwca 1960 r. gdy oddano do użytku pierwszy spółdzielczy budynek przy ul. Pstrowskiego 2 / dzisiaj Glazera/ (27 mieszkań), a 19 czerwca 1961 r. kolejny przy ul. Pstrowskiego 4 (33 mieszkania).

 • 29 sierpnia 1961 r. walne zgromadzenie członków wybrało nową Radę Nadzorczą. Przewodniczącym został Jerzy Dawnis, jego zastępcą - Antoni Smigielski, a sekretarzem - Czesława Biwel.

 • 29 grudnia 1961 r. PSM kupiła budynek przy ul. Słowackiego 78 a (33 mieszkania).

 • Kolejny budynek spółdzielczy - przy ul. Pstrowskiego 6 (27 mieszkań) - oddano do użytku 27 paĹşdziernika 1962 r.

 • 26 lutego 1963 r. Rada PSM powołała nowy zarząd. Jego etatowym już przewodniczącym został Jan Plens, a członkami - Henryk Malawski, Adolf Dyrda, Adam Osiadacz i Edward Kasprowicz.

 • 29 lipca 1963 r. przyjęto do eksploatacji następny budynek przy ul. Pstrowskiego 8 (44 mieszkania).

Po 10 latach działalności PSM dysponowała już 10 budynkami, w których mieszkało 382 rodziny. Nie były to wielkie zasoby zwłaszcza, że problemy mieszkaniowe miasta, dawały się wszystkim coraz bardziej we znaki. Wystarczy przypomnieć, że na początku 1968 r. PSM liczyła 686 członków, a w rejestrach figurowało ponadto 660 kandydatów. Dane te zresztą nie odzwierciedlają ówczesnych faktycznych potrzeb mieszkaniowych Przemyślan.

WyraĹşny rozwój PSM nastąpił w latach siedemdziesiątych, kiedy budownictwo mieszkaniowe stało się jedną z priorytetowych dziedzin narodowego programu społeczno-gospodarczego rozwoju. W 1988 r. Spółdzielnia dysponowała około 120 budynkami zajmowanymi przez ponad 20 tysięcy lokatorów.

Kolejne lata przynosiły przeróżne zmiany… Jednak nie ulega wątpliwości, że Spółdzielnia rozwijała się, wzrastała ilość budynków mieszkalnych i ilość mieszkańców. Powstawały Osiedla warto wspomnieć, istotne dla nas wszystkich daty rozpoczęcia i ukończenia prac na poszczególnych Osiedlach. Najstarsze Osiedle- Glazera w latach   1960- 1976, Noskowskiego- 1972, Warneńczyka- 1978- 1983; 1974- 1985 Osiedle Kmiecie, 1984- 1986 Wieniawskiego, Kazanów- 1978 - 1983, 1996, Św. Jana- 1988- 1996, Rycerskie- 1985- 1992.

Osiedla PSM dzisiaj…

Większość budynków PSM znajduje się na Zasaniu- dzielnicy Przemyśla zwanej "sypialnią miasta" . Osiedla PSM malowniczo wkomponowane są w krajobraz Pogórza Przemyskiego. Skoro historię mamy za sobą zapraszamy na krótki spacer po Zasaniu i przyjrzyjmy się Osiedlom PSM dzisiaj.

W zasobach Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się kilka malowniczo położonych osiedli mieszkaniowych. Znajdujące się tam bloki są nie tylko miejscem zamieszkania znacznej części mieszkańców Przemyśla ale z własną infrastrukturą pełnią także znaczącą rolę aktywnego i kulturalnego wypoczynku zamieszkujących je Przemyślan. Najstarszym Osiedlem w Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest osiedle "Salezjańskie" położone wzdłuż ul. Bpa. J.Glazera. Z tego powodu przez niektórych nazywane jest również "Glazera" . Jego wielkim atutem jest rozbudowana sieć alejek malowniczo wyglądających, właściwie o każdej porze roku. U podnóża osiedla góruje swoim ogromem kościół Salezjanów, od którego ten zakątek miasta zapożyczył swoją nazwę po zmianach nazw ulic w latach przemian ustrojowych. Nieopodal na południowym zachodzie Glazera znajduje się Osiedle Warneńczyka. Na obu osiedlach znajdują się łącznie 33 budynki mieszkalne, w których zamieszkuje 3840 członków. W ostatnich latach   PSM wykonała szereg inwestycji min. ocieplono tu 13 budynków, wykonano remonty chodników (8800m2) i dróg (800m2) z kostki brukowej.

Kierując się w stronę   Sanu dochodzimy do dwóch połączonych ze sobą osiedli- Wieniawskiego i Kmiecie- łącznie 25 bloków. Stąd roztacza się widok na Przemyski Stok Narciarski, Kopiec Tatarski, Zniesienie i lasy Pogórza Przemyskiego. Mieszkańcy tych osiedli w pełni mogą korzystać form aktywnego wypoczynku. Promenada nadsańska kusi do joggingu, przejażdżek rowerowych, spacerów, latem zaś do dyspozycji mieszkańców jest rzeka San z plażami, boisko do piłki plażowej, a o każdej porze roku wędkarstwo.

Promenada nadsańska doprowadzi nas do kolejnych osiedli Borelowskiego, Rogozińskiego   i przyległe do nich Kołłątaja- łącznie 42 budynki. Wielkim atutem tych osiedli jest to, że znajdują się w centrum miasta. Stąd najbliżej jest do punktów usługowych, gastronomicznych, urzędów i sklepów.

 Kolejnym osiedlem PSM- jest "Kazanów" . Położone jest ono na jednym z otaczających miasto wzgórzu. Podobnie jak na innych osiedlach także i na Kazanowie znajduje się bardzo duża ilość alejek, wytyczonych pomiędzy drzewami, krzewami i zieleńcami, co sprzyja wypoczynkowi mieszkańców. Bliskość szkoły i przedszkola jest tu bardzo istotna dla mieszkańców tego osiedla. Na Kazanowie znajduje się 23 bloki w których mieszka 3225 osób. W ramach prac na tym osiedlu ocieplono 22 budynki wraz z naprawą dachów, pomalowano 98 klatek schodowych, wyremontowano 3526m2 dróg i 2860m2 chodników, utwardzono 527m2 parkingów.

Najmłodsze z osiedli PSM nazwane "Rycerskim" położone jest na wzgórzu, skąd roztacza się piękna panorama Przemyśla - zwłaszcza Starego Miasta. Mieszkańcy tego osiedla chwalą sobie ciszę   i spokój. Gwar miejski pozostał daleko w dole, jedynie silniejszy wiatr może zniechęcać do spacerów po osiedlu, szczególnie w sezonie jesienno- zimowym. Niedaleko stąd do parku na Lipowicy, amatorzy spacerów, przejażdżek rowerowych, śpiewu ptaków i wypoczynku wśród zieleni będą mieli tu idealne warunki do wyciszenia się i relaksu. Na osiedlu Rycerskim w zasobach   PSM znajduje się   24 budynki, w których mieszka 2800 osób. Również na tym osiedlu w trzech budynkach prowadzone były prace ocieplenia elewacji ścian, wykonano 12 873m2 dróg asfaltowych i 8 920m2 chodniki z kostki brukowej, malowane klatki schodowe we wszystkich budynkach mieszka 2800 członków.

Przyjeżdżający do Przemyśla podziwiają położenie osiedli zazdroszcząc mieszkańcom ciszy, zieleni, śpiewu ptaków.

 

Perspektywy rozwoju:

Przy okazji okrągłych rocznic, patrząc na przeszłość myślimy o przyszłości. Warto dlatego wspomnieć o sprawach istotnych dla każdego mieszkańca. Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w przyszłości zamierza:

 • Dokończyć wymianę stolarki okiennej,

 • Ocieplić wszystkie budynki- ściany, stropodachy, stropy nad piwnicami,

 • Na każdym osiedlu dokończyć nowe chodniki z kostki brukowej i wykonać nową nawierzchnię dróg osiedlowych,

 • Odnowić i doposażyć place zabaw, które zostaną ogrodzone,

 • Wymienić sieć kanalizacyjną, ciepłowniczą która jest w posiadaniu PSM.

Oczywiście plany zależą od środków finansowych, ale trzeba wierzyć, że wszystko się uda zrealizować.

Obecnie Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracuje w składzie:

Zarząd PSM:

Prezes Zarządu- mgr inż. Zbigniew Kurosz,

Z-ca Prezesa Zarządu- mgr inż. Tadeusz Sobol,

Członek Zarządu- mgr Jan Gawlik,

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowo- księgowych- mgr Lidia Mikulska.

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący- Andrzej Krzysztoforski,
Zastępca- Zbigniew Walów,
Sekretarz- Bożena Baraniecka
Przew. Komisji Rewizyjnej- Edward Cyrano,
Przew. Komisji Technicznej- Stanisław Pawlak,
Przew. Komisji Samorządu i Organizacji- Bolesław Zub

Członkowie: Mariusz Barnuś, Krzysztof Fil, Robert Gierlak, Zdzisław Naworol, Jan Lorenowicz, Alicja Szeterlak, Henryk Pawłowski, Mieczysław Policht, Bogdan Zięba.

Praca PSM jako instytucji….

    Spółdzielnia   wykonuje   swoje   zadania statutowe siłami własnymi lub   zleca   ich wykonanie innym podmiotom gospodarczym.
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni.
Zadania Spółdzielni są bardzo szerokie, dlatego w ogromnym skrócie przedstawimy tutaj niektóre z nich, które są realizowane w poszczególnych działach:

DZIAŁ KADR

Stanowisko ds. pracowniczych:

 1. dobór kandydatów do pracy, załatwianie spraw osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianą stanowisk pracy lub wynagrodzenia oraz rozwiązaniem stosunku pracy,

 2. powiadamianie właściwych komórek organizacyjnych o przysługujących pracownikowi uprawnieniach wynikających lub związanych ze stosunkiem pracy w celu ich realizacji,

 3. przeprowadzanie kontroli i załatwiane spraw związanych z przestrzeganiem obowiązującego w spółdzielni porządku i dyscypliny pracy/ wykorzystywanie czasu pracy, zwolnienia od pracy, opracowywanie i realizowanie planów urlopów, prowadzenie ewidencji czasu pracy, kary za naruszenie obowiązków pracowniczych/

 4. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie   podnoszenia przez pracowników kwalifikacji,

 5. opracowywanie projektów regulaminów i innych unormowań wewnętrznych dotyczących porządku i dyscypliny pracy,

 6. załatwianie spraw   dotyczących przyznawania pracownikom emerytury lub renty,

 7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym,

 8. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia / badania okresowe/

 9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami z zakresu bhp,

 10. kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących spraw pracowniczych,

stanowisko ds. administracyjno- socjalnych:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych , a w szczególności: opracowywanie projektów zasad przyznawania pracownikom pomocy z tego   funduszu, współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, sprawowanie obsługi administracyjno-technicznej z funduszu,

 2. zaopatrywanie komórek organizacyjnych w materiały biurowe, formularze druków, prasę codzienną, środki niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, bilety komunikacji miejskiej, pieczątki,

 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych stanowiących wyposażenie biur i   innych pomieszczeń zajmowanych przez Spółdzielni; prowadzenie archiwum Spółdzielni.

Sekretarka przyjmuje wpływy   dostarczane przez pocztę oraz składane bezpośrednio w spółdzielni, a także rozdział   korespondencji na poszczególne działy i wysyłka.

SEKCJA   CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA

Sekcja   członkowsko- mieszkaniowa zajmuje się m.in. prowadzeniem wszelkich spraw związanych z obsługą członków zamieszkałych ,oczekujących i kandydatów oraz   gospodarką lokalami   użytkowymi i garażami :

 1. przyjmowaniem stron w różnych sprawach związanych z członkostwem

 2. prowadzeniem około   8 tysięcy akt   członków i współmałżonków zamieszkałych w zasobach Spółdzielni

 3. prowadzi korespondencję w różnych sprawach członkowskich ,dotyczących zamian mieszkań przyjęć w poczet członków i   skreśleń     z rejestrów

 4. sprawami   związanymi   z zakupem, darowizną, sprzedażą mieszkań i garaży   zgodnie ze składanymi wnioskami w sprawie przeniesienia własności lokali, garaży    

 5. prowadzi   rejestry przyjęć w poczet członków, skreśleń, członków i kandydatów oraz rejestry ze zmianami najemców lokali garaży

 6. przygotowuje   dokumenty do   zamian mieszkań   oraz   spraw związanych   z eksmisją z zadłużonych lokali mieszkalnych,

 7. przygotowuje wnioski dla Zarządu , celem wykreślenia   zadłużonych członków

 8. prowadzi korespondencję i rejestr przy przeniesieniu odrębnej własności lokali.

Sekcja członkowsko - mieszkaniowa prowadzi również gospodarkę 229 lokalami użytkowymi prowadzącymi   działalność handlową różnej branży .

W dziale członkowsko-mieszkaniowym zawiera się również :

 1. umowy   dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych pod działalność gospodarczą

 2. umowy dzierżawy terenu pod   garaże i     prowadzi się sprawy związane z obciążaniem finansowym za zajmowany teren.

 

Sekcja Organizacyjno - Prawna:

 1. opracowywanie struktury organizacyjnej,

 2. opracowywanie regulaminów, instrukcji, okólników, biuletynów itp.,

 3. opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, prowadzenie rejestru   zarządzeń oraz czuwanie     nad ich wykonaniem.

 4. współdziałanie z organizacjami i instytucjami /umowy, porozumienia, korespondencje/,

 5. przyjmowanie skarg i wniosków ich rejestracja oraz przekazywanie   odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania z   podaniem   terminu   realizacji   oraz nadzór i kontrola w tym   zakresie,

 6. organizowanie   oraz obsługa zebrań środowiskowych, Zebrania Przedstawicieli, posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń Zarządu jak i również przygotowanie materiałów na te zebrania,

 7. przygotowywanie materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z przebiegu zebrań,

 8. pełnienie obsługi prawnej Spółdzielni na zasadach określonych     w   Ustawie z dnia   6.07.1982r. o radcach prawnych (Dz.U. nr 19,     poz. 145 z póĹşn. zmianami) a w   szczególności:

  - wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pozwów w postępowaniu upominawczym nakazowym i zwykłym, kierowanie do sądu o zapłatę i występowanie charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym,

  - opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i innych uchwał organów                   Spółdzielni, a także projektów umów Spółdzielni z innymi podmiotami gospodarczymi,

  - informowanie kierownictwa Spółdzielni oraz zainteresowanych komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie   prawnym dotyczącym zakresu ich   działania.

 Dział Czynszy i Windykacji :

 1. Codziennie księguje dowody wpłat należności za mieszkanie ( opłaty eksploatacyjne, wodę, garaże, koszty sądowe) oraz za wynajmowane lokale użytkowe.

 2. Na bieżąco analizuje zaległości wobec PSM i wysyła ponaglenia przedsądowe w stosunku do dłużników zalegających powyżej 3-ch miesięcy, zarówno za mieszkania jak i lokale użytkowe.

  Ponadto:

  -  co kwartał wysyła wezwania do wszystkich zalegających z tyt. lokali użytkowych

  - dwa razy do roku do wszystkich osób zalegających za mieszkanie.

  Udziela odpowiedzi na pisma osób zalegających wobec Spółdzielni, którzy chcą spłacać należność w ratach. Współpracuje z Zarządem prowadząc rozmowy z dłużnikami w Administracjach osiedlowych w każdy wtorek.

 3. Kompletuje dokumenty i przekazuje do służb prawnych PSM celem skierowania na drogę postępowania sądowego. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności pisze wnioski do komornika celem egzekucji. Prowadzi korespondencję z komornikiem.

 4. Kieruje do Sekcji Członkowsko-Mieszkaniowej komplet dokumentów celem wykreślenia z członkostwa. Potwierdza o nie zaleganiu z opłatami wobec Spółdzielni na pismach kierowanych do różnych komórek organizacyjnych PSM ( np. dot. wymiany stolarki okiennej, remontów, zaświadczeń do: Sądu, Notariusza, Urzędu Skarbowego itp. ).

 5. Obsługuje i rozlicza lokatorów, nanosi zmiany do kartoteki i wysyła zawiadomienia o każdorazowej zmianie opłat oraz książeczki wpłat na mieszkanie.

 6. Udziela informacji na temat uzyskania pomocy z Urzędu Miasta w formie dodatku mieszkaniowego, wypełnia i potwierdza wnioski do UM oraz księguje decyzje i przelewy.

 7. Co miesiąc sporządza rejestry, wystawia notki i uzgadnia kartoteki.

Dział Finansowo-Księgowy

Zajmuje się prowadzeniem rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. Zadania działu to przede wszystkim:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd planem kont i opisem przyjętych zasad rachunkowości,

 2. wykonywanie - w związku z okresowym ustalaniem lub sprawdzaniem drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów - zadań określonych w ustawie o rachunkowości i wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej,

 3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 4. sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane   wynikają z ksiąg rachunkowych,

 5. prowadzenie gospodarki kasowej,

 6. prowadzenie rachuby płac, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracowników Spółdzielni,

 7. prowadzenie likwidatury dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych,

 8. prawidłowe naliczanie i terminowe regulowanie zobowiązań Spółdzielni o charakterze publiczno-prawnym (podatki, ZUS),

 9. terminowe regulowanie zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych,

 10. obsługa spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych,

 11. prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami, związanych z uzyskaniem i ustaniem członkostwa (wpisowe, udziały), powstawaniem lub wygaśnięciem spółdzielczego prawa do lokalu (wkłady budowlane i mieszkaniowe), przeniesień na odrębną własność lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe (wkład budowlany)

 12. prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych

 13. prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Spółdzielni i wszelkich zmian w nich zachodzących,

 14. ewidencja i rozliczanie kont związanych z działalnością społeczno-kulturalną

 DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNY:

Pełni rolę nadzorczą i kontrolną nad administracjami osiedlowymi i pozostałymi jednostkami w zakresie obowiązków służbowych wynikających z zakresów swoich czynności.

Jedną z podstawowych form działalności Działu Eksploatacyjno -Technicznego jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, a szczególnie w zakresie:

 1. Działalności eksploatacyjnej   zasobów spółdzielczych, w ramach której wykonuje zobowiązania w zakresie konserwacji urządzeń w budynkach i terenów osiedlowych niezbędnej do właściwego użytkowania infrastruktury technicznej budynków jak również dla gwarancji bezpieczeństwa zamieszkiwania. Zapewnienia utrzymania porządku i czystości na osiedlach oraz pielęgnacji terenów zielonych i wywóz nieczystości stałych, dostawa energii elektrycznej na zasadach umów spisanych z wykonawcami. Prawidłowość wykonywanych usług nadzorują administracje osiedlowe.

  Przyjmuje do eksploatacji budynki i urządzenia terenowe zrealizowane w ramach inwestycji.

  Rozlicza i prowadzi analizę kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu a także sporządza faktury za świadczone usługi na rzecz mieszkańców.

 2. Działalności remontowej zasobów spółdzielczych( fundusz remontowy)

 3. Roboty remontowe wykonywane są przez firmy wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych, ograniczonych   bądĹş zlecone z wolnej ręki zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargowym,   na zasadach umów spisanych z wykonawcami. Zadania podlegające przetargom to:

 4. wykonanie dokumentacji na ocieplenie ścian budynków; ocieplenie stropodachów; malowanie klatek schodowych; wymiana pokryć dachowych; remont przewodów kominowych remont dróg i chodników; izolacji ścian budynków;

 5. Sprawuje nadzór nad prowadzonymi robotami remontowo-budowlanymi przez wykonawców z zewnątrz jak również grupę remontową PSM   poprzez swoich Inspektorów ds. budowlanych w poszczególnych administracjach osiedlowych i dziale technicznym.

 6. Opracowuje i wdraża do realizacji plany remontów   zasobów spółdzielczych.

 7. Realizuje program termomodernizacji

 8. Realizuje zgodnie z obowiązującym regulaminem   program wymiany stolarki okiennej w zasobach spółdzielczych.

 9. Działalności inwestycyjnej

 10. rozpoznanie możliwości i warunków nabywania terenów oraz rynku wykonawstwa budowlanego;

 11. współudział w opracowaniu projektu planu finansowego zamierzonej inwestycji;

 12. przygotowanie i realizacja   inwestycji: przez dokumentację techniczno-prawną, wybór wykonawców w drodze przetargów, nadzór inwestorski, odbiory robót, przekazanie i przyjęcie inwestycji do eksploatacji i rozliczenie inwestycji

 13. Działalności innych:

 14. Realizacja Ustawy o Spółdzielczości w zakresie uwłaszczenia mieszkań:

 15. przygotowanie dokumentacji do geodezyjnego scalenia gruntów pod budynkami PSM

 16. współpraca w terenie z wybranymi w drodze przetargu firmami geodezyjnymi w zakresie scalania gruntów

 17. opracowanie i pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji do sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia własności mieszkań

 18. ścisła współpraca z Kancelarią Notarialną na etapie przygotowania dokumentacyjnego do sporządzenia umów notarialnych dotyczących przeniesienia własności mieszkań.

Dział Energetyczny.

Dział ten odpowiedzialny jest za prawidłową gospodarkę cieplną i wodno-ściekową w zasobach mieszkaniowych Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do szczegółowych obowiązków Działu Energetycznego należy:

 1. Prowadzenie działań mających na celu obniżenie i racjonalizację zużycia energii cieplnej,

 2. Bieżąca kontrola prawidłowości naliczanych przez dostawcę faktur za dostarczoną energię cieplną,

 3. Prowadzenie ewidencji kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na podstawie faktur z   podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe oraz budynki,

 4. Prowadzenie ewidencji i bieżąca kontrola odczytów liczników ciepła,

 5. Sporządzanie planów wydatków przewidywanych na zakup energii cieplnej,

 6. Kontrolowanie prawidłowości kalkulacji cen energii cieplnej sporządzanych przez dostawcę ciepła,

 7. Prowadzenie   bieżącej   analizy kształtowania się kosztów w działalności   ciepłowniczej oraz wnioskowanie o lepsze,   sprawniejsze i efektywniejsze rozwiązania zmierzające do usprawnienia i obniżenie kosztów tej działalności,

 8. Rozliczanie kosztów energii cieplnej lokali mieszkalnych na podstawie odczytów podzielników kosztów,

 9. Opracowywanie projektów planów remontów i modernizacji w zakresie robót centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej,

 10. Nadzór i koordynacja robót remontowych i eksploatacyjnych w zakresie instalacji i sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej wykonywanych przez Zakład Konserwacyjno-Remontowy oraz wykonawstwo obce.

 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonania planu remontów i modernizacji,

 12. Prowadzenie   szczegółowej   ewidencji ogrzewanych budynków, sieci przesyłowych oraz węzłów cieplnych,

 13. Czuwanie   nad   prawidłową   eksploatacją węzłów cieplnych i   sieci przesyłowych,

 14. Współpraca z władzami dozoru technicznego i inspekcją paliwowo energetyczną w zakresie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych,

 15. Organizacja   i   udział w planowanych przeglądach stanu technicznego sieci   i instalacji   centralnego ogrzewania.

 16. Wykonywanie   pomiarów temperatury w mieszkaniach lokatorów oraz   ustalanie   bonifikat     za   niedogrzania   i braki ciepłej wody   użytkowej o wymaganych parametrach.

 17. Przygotowanie planów termomodernizacji w zasobach Sp-ni z opracowaniem dokumentacji     oraz nadzór nad realizacją robót w tym zakresie,

 18. Prowadzenie przeglądów instalacji gazowych wraz z przyborami,

 19. Prowadzenie spraw związanych z umowami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z dostawcą wody.

 20. Prowadzenie ewidencji wodomierzy głównych w budynku oraz wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych,

 21. Rozliczanie kosztów wody i odprowadzania ścieków dla każdego budynku.

 22. Analiza zużycia wody w budynkach i lokalach użytkowych,

 23. Ustalanie miesięcznych ryczałtów zużycia wody dla lokali mieszkalnych i użytkowych nieopomiarowanych,

 24. kontrola prawidłowości wskazań wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz   liczników głównych na budynkach,

 25. Okresowe odczyty wodomierzy w lokalach oraz liczników głównych celem sprawdzenia  prawidłowości pomiarów i ubytków,

 26. Rozliczanie zużycia wody w lokalach mieszkalnych na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych dwa razy w roku w miesiącu czerwcu i grudniu,

 27. Prowadzenie ewidencji odczytów wodomierzy lokali mieszkalnych oraz potwierdzeń odbioru rozliczeń,

 28. Ustalanie dla lokali mieszkalnych zaliczek - przedpłat za wodę, wynikających ze zużycia wody za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, oddzielnie za zimną wodę oraz podgrzanie wody,

 29. Kontrolowanie stanu technicznego wodomierzy mieszkaniowych oraz założonych plomb na wodomierzach,

 30. Sporządzanie planów legalizacji wodomierzy,

 31. Nadzór nad realizacją legalizacji wodomierzy,

 32. Bieżące wprowadzanie zmian w ewidencji wodomierzy na podstawie przedłożonych protokołów z wymiany w ramach legalizacji, lub wymiany gwarancyjnej jak również z powodu uszkodzenia wodomierza,

 33. Obsługa lokatorów z zakresu spraw dotyczących rozliczania wody, ciepła oraz spraw prowadzonych przez dział,

 34. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych działań oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych prac działu,

 35. Sporządzanie projektów uchwał, regulaminów oraz zarządzeń dotyczących gospodarki cieplnej i wodno-kanalizacyjnej.

 36. Udzielanie odpowiedzi na kierowane do działu pisma lokatorów oraz innych firm w zakresie wynikających z zakresu czynności działu.

 

 Dział Transportu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej

I. W zakresie transportu

 1. obsługa transportowa zakładów wykonawstwa własnego ( ZKR, Grupa Remontowa - 2 samochody typu KIA ) , II-giej zmiany w okresie grzewczym (Zuk)

 2. zabezpieczenie dyżurów kierowców pod telefonem w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta

 3. obsługa transportowa Administracji osiedlowych i Zaopatrzenia

 4. odśnieżanie i posypywanie dróg osiedlowych w ramach ,,Akcji zima"

 5. zbieranie liści i ich wywiezienie i rozdrabnianie ściętych gałęzi i wywiezienie odpadów

 6. koszenie trawników osiedlowych ( 3 kosiarki samojezdne typ Husqvarna) i przegląd i naprawa kosiarek używanych przez Administracje PSM, a także przegląd i naprawa taboru samochodowego PSM

II. W zakresie zaopatrzenia i gosp.magaz.

 1. zakup materiałów dla potrzeb zakładów wykonawstwa własnego oraz administracji osiedlowych, zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości

 2. zakup materiałów do ,,Akcji zima" ( piasek ,sól, łopaty do śniegu itp).

 3. zakup części do naprawy kosiarek i narzędzi używanych przez pracowników PSM

 4. obsługa magazynu.

Zakład Konserwacyjno Remontowy

Prowadzi działalność w zakresie zabezpieczenia, przeglądów i usuwania awarii instalacji wod-kan -gaz, elektrycznej, domofonów i dĹşwigów. Awarie usuwane są przez okres całego tygodnia.

Działania społeczno - wychowawcze Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Klub Osiedlowy "Salezjańskie" przy ul. Bpa Jakuba Glazera 10 jest najstarszą placówką kulturalno-wychowawczą na terenie zasobów Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym roku wypada 35 rocznica jego działalności na rzecz mieszkańców Osiedla.

Znajdują tu miejsce dla siebie seniorzy, dzieci i młodzież. W każdy wtorek o godz. 17.00 odbywają się spotkania seniorów. Spotkania te mają charakter edukacyjny, integracyjny, rozrywkowy. Tą grupę chętnie odwiedzają prelegenci; lekarze, politycy, literaci, pracownicy Sanepidu, Policji, ale największą popularnością cieszą się spotkania przy muzyce.

Swój los związało z Klubem Towarzystwo Przyjaciół Dobromila i Regionu, współdziała na rzecz mieszkańców Uniwersytet Trzeciego Wieku realizując naukę tańca i prace manualne.

Średnio raz w miesiącu otwierana jest wystawa plastyczna twórców nieprofesjonalnych. Tradycyjnie   w Klubie odbywa się koncert kolęd w wykonaniu Kapeli Nadsańskiej Józefa Grabasa, koncert Kapeli Podwórkowej "Czy się wali czy się pali"   z okazji Dnia Kobiet.

Tradycją Klubu jest konkurs poetycki "W hołdzie Janowi Pawłowi II - wielkiemu Polakowi" .

W przeszłości Klub organizował półkolonie, zimowiska, konkursy na "Szopkę Noworoczną" ,których adresatem byli najmłodsi. Obecnie zbyt skromne środki finansowe nie pozwalają na realizację takich form działalności.  

Instruktor kulturalno-oświatowy- Alicja Chruścicka

Klub Osiedlowy "Kazanów"   jest równocześnie Świetlicą Środowiskową. To jedyna placówka tego typu na osiedlu, która roztacza opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć nie przychodzą tu po nowe obowiązki i zlecane im zadania, nie oznacza to wcale rezygnacji z ambicji wciągania uczestników do aktywnego działania. Ta swoista bezinteresowność uświadamia o odprężającej, leczniczej funkcji śmiechu, zabawy i relaksu.

Drugim   czynnikiem przyciągającym do Klubu jest dobra, kulturalna atmosfera oraz wrażenie intymności, dzięki swobodzie i nie skrępowaniu.

W Klubie każde dziecko i młodzież są   podmiotem oddziaływań instruktorki kulturalno-oświatowej, która   inspiruje uczestników do działań, rozwija ich indywidualne zainteresowania, a także kształtuje wrażliwość i gust. Główny nacisk kładzie się   na pomoc   w odrabianiu lekcji oraz uczestnictwo w grach i zabawach dydaktyczno-ruchowych / gry planszowe, tenis stołowy, filmy video, zabawy oraz możliwość korzystania bezpłatnie z Internetu.

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych, a prace biorą udział w konkursach o zasięgu krajowym. We środy o godz. 16.30 spotykają się seniorzy, którzy znaleĹşli tutaj swoją przystań.

Jadwiga Bandurska - instruktor kulturalno - oświatowy

 Klub Osiedlowy przy ul. Borelowskiego 1a jest najmłodszą placówką kulturalno- oświatową działającą od marca 1999r. Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 20.00. Działalność oparta jest na organizowaniu   wieczorów poezji z autorami nieprofesjonalnymi, spotkań tematycznych z lekarzami, członków Stowarzyszenia "Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna" z zainteresowanymi chorobami nowotworowymi, z młodzieżą "trudną" tzw. szalikowcami. Organizowane są również rozgrywki w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży i Albertiada, wystawy malarstwa. Klub Osiedlowy współpracuje z Przemyską Biblioteką Publiczną w ramach akcji "Całą Polska czyta dzieciom" , a także ze Strażą Miejską i Policją. W klubie swoje miejsce znaleĹşli Seniorzy, Klub Diabetyków, "Metalowych serc" , Krąg Harcerek i Nadsańska Kapela Podwórkowa.

Alicja Szeterlak - instruktor kulturalno- oświatowy

"Młodość ze sztuką"   w Klubie Osiedlowym PSM "Kmiecie" .  Projekt powstał jako zaproszenie młodzieży do czynnego udziału w procesach przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości) z wykorzystaniem współczesnej sztuki we wszystkich jej aspektach, a także zmobilizowanie "subkultur" młodzieżowych do pozytywnego istnienia w mieście.

Nasze działania to czas spędzony nad problemami młodego człowieka, godziny przegadane na temat wartości, konsekwencji zachowań, docierania do kompromisów, uczenia się wzajemnego szacunku, otwartości, budowania zaufania, gotowością do wzajemnego przełamywania stereotypów, chęcią pozytywnej zmiany, sposobem na nudę… Wspólnie organizujemy koncerty, happeningi, pokazy, spektakle, mecze, konferencje na temat problemów młodzieży, ogólnopolskie zawody break dance.

Pracujemy przez teatr, taniec break dance, muzykę hiphopową, graffiti, sport… Projekt jest dofinansowany z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zawody break dance i warsztaty wakacyjne z funduszy Narodowej Agencji Programu "Młodzież w Działaniu" , Fundacji Rozwoju Edukacji.

Teatr "Zawieszeni" działa przy PSM od 11 lat. Ma na swoim koncie liczne występy, a także nagrody. W 2006 roku otrzymał I nagrodę na Teatraliach za spektakl "Pomnik" , Nagrodę Miasta Przemyśla jako "Indywidualność 2005" , a w roku 2007 otrzymał Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla.

W marcu 2008 zostaliśmy zaproszeni do Egeru na Węgrzech, rozpoczynamy współpracę z organizacjami młodzieżowymi z Drohobycza na Ukrainie….Więcej informacji na stronie www.mlodosczesztuka.prv.pl

Instruktor kulturalno-oświatowy- mgr Agnieszka Kruczyńska

 

f t g m

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: piątek 26 kwiecień 2024, 08:00:47 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

0020.jpg