Copyright 2023 - Custom text here

Regulamin konkursu literackiego dla seniorów
pt. „Jak wypełniałem/am swój czas w okresie pandemii”

Organizatorami konkursu literackiego dla seniorów są :

Klub Osiedlowy „Salezjańskie” Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Bpa Jakuba Glazera 10 w Przemyślu

Zarząd Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Przemyślu.


1.2 Celem Konkursu jest :

Aktywność twórcza środowiska seniorów,
Kompensacja braku innych wcześniejszych rozrywek w grupie,
Podzielenie się umiejętnościami radzenia sobie z izolacją społeczną,
Poradzenie sobie ze stresem będącym skutkiem pandemii.


1.3 Tematyka prac jest dowolna, jednak każda praca zgłoszona na konkurs musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie jej z okresem pandemii.

1.4 W konkursie literackim mogą brać udział seniorzy z Przemyśla i okolic którzy odczuwają potrzebę podzielenia się z innymi: swoimi przeżyciami, doświadczeniami, pomysłami na zagospodarowanie czasu wolnego w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią.

Prace będą oceniane przez niezależne jury.

Kryterium nagrodzenia pracy jest uwzględnienie w niej celu konkursu określonego powyżej.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta Przemyśla i okolic

1.5 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu.


Warunkiem udziału w konkursie jest :

2.1 Nadesłanie od 1 do 3 prac literackich w trzech egzemplarzach, opisanych na odwrocie godłem, (logo) wraz z załączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem zawierającą dane uczestnika Imię nazwisko oraz adres telefon, email.
Dopuszcza się przyjecie pracy pisanej ręcznie.
2.2. Termin nadsyłania prac do 30 marca 2021 r. na adres;
Klub Osiedlowy „Salezjańskie”
ul. Bpa Jakuba Glazera 10
37-700 Przemyśl
bądź złożyć w siedzibie Klubu w dni powszednie w godz. pracy od 12.00 - 18.00

2.3. Do prac należy załączyć oświadczenie o treści jn.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu literackiego "Przemyśl w poezji i opowiadaniu ” w celach wynikających z regulaminu tegoż konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami)”.

2.4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o innej tematyce niż podany w regulaminie.

2.5. Organizatorzy nie zwraca prac nagrodzonych w konkursie.

2.7. Organizatorzy przewidują przyznanie wielu atrakcyjnych nagród za prace wytypowane przez niezależne jury powołane do rozstrzygnięcia konkursu.

2.8. Prace, które zostały zdyskwalifikowane lub nienagrodzone, będą do odebrania w siedzibie Klubu „Salezjańskie” przy ul. Glazera 10 w Przemyślu od dnia
16.04.2021 r.

2.9. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 06. maja 2021 r. w siedzibie współorganizatora konkursu tj.: Klub Osiedlowy „Salezjańskie” PSM przy ul. Glazera 10 w Przemyślu podczas uroczystej wieczornicy.

W dniu 18 stycznia 2011 r. z Klubu PSM Osiedla Rogozińskiego przy ulicy Borelowskiego 1a Nadsańska Kapela Folkloru Miejskiego wróciła do Klubu Osiedla Salezjańskie A2.

Czytaj więcej: 2011 Piknik

f t g m

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: piątek 30 czerwiec 2023, 08:10:45 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51  REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail: psm70@poczta.onet.pl

0023.jpg