Copyright 2024 - Custom text here

OGŁOSZENIE

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że koszty usuwania usterek dotyczących wszystkich instalacji wewnętrznych w lokalu mieszkalnym, zgodnie z Regulaminem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi PSM
rozdział V / § 8 ponosi użytkownik lokalu.  

Każdorazowe wezwanie służb pełniących dyżur po godzinach pracy Spółdzielni (pogotowie MPEC), wiąże się z naliczeniem opłaty ryczałtowej w wysokości ok. 500 zł brutto, niezależnie od czasu trwania usługi związanej z usunięciem usterki.


 

Przemyśl dnia 13.11.2023

Czytaj więcej: Ogłoszenia - ustalanie ceny

Szanowni Mieszkańcy Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

W związku z nieprawdziwymi informacjami, pojawiającymi się w przestrzeni   publicznej w tym na stronie społecznościowej Facebook Stowarzyszenie Osiedle Kmiecie, jakoby to Rada Nadzorcza Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustalała ceny za ogrzewanie centralne informujemy, że ani Rada Nadzorcza ani Zarząd PSM nie ustala cen za ogrzewanie centralne ! Podobnie jak na cenę za wodę i odpady komunalne. Ceny te kształtują jednostki zewnętrzne.

Ponad dwa lata temu zostało zawarte porozumienie dotyczące produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na terenie Naszego miasta. Stronami podpisanego porozumienia byli: Miasto Przemyśl, PGNiG TERMIKA, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl oraz MPEC w Przemyślu. Rada Nadzorcza PSM obecnie wystąpiła do Prezydenta Miasta Przemyśla o udostępnienie treści umowy dzierżawy Ciepłowni Zasanie, w ramach tzw. dostępu do informacji publicznej, celem ustalenia czy dzierżawca wywiązuje się z zapisów umowy i czy istnieje możliwość, ze względu na treść tej umowy ewentualnego zredukowania kosztów wytwarzania energii ciepinej.

Czytaj więcej: Ogłoszenia - ustalanie ceny


 OGŁOSZENIE  

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu niniejszym informuje, że spółka  
PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. Z o.o., będąca wytwórcą ciepła dostarczanego przez
MPEC Przemyśl Sp. z o.o. do Państwa mieszkań wprowadza  
kolejną podwyżkę dla ciepła w wysokości 13,86%,  
zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRC.4210.8.5.2023.69711.Izm3.ESz z dnia 17 lutego 2023

Nowe ceny obowiązują od 04.03.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia w chwili obecnej
nie podwyższa wysokości zaliczek z tytułu opłat za dostarczone ciepło.  

Czytaj więcej: Wywóz odpadów komunalnychNOWE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 167/2022   z dnia 21 listopada 2022 r. ustalającej nowy wymiar opłat za wywóz odpadów komunalnych (segregowanych) z dotychczasowej kwoty 32 zł  
na kwotę 36 zł/osobę/miesiąc prosimy o uwzględnienie zmiany we wnoszonych opłatach eksploatacyjnych począwszy od 1 stycznia 2023 r.

 OGŁOSZENIE

PSM informuje, że od 1 listopada 2022 r. zostaje zlikwidowany dyżur pogotowia wod-kan-gaz-co i elektrycznego wykonywania przez Zakład Konserwacyjno-Remontowy działający przy PSM.

Awarie poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni ustawowo wolne od pracy a stanowiące zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi  lub  mienia, jak i mogące spowodować znaczne straty materialne i finansowe
będą zabezpieczane przez służby MPEC i usuwane w godzinach pracy Spółdzielni przez jej pracowników.

Telefon zgłaszania awarii pozostaje bez zmian 16 670 55 43

Czytaj więcej: Informacja o zmianie opłatInformacja o zmianie opłat

        Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz kosztów wykonywanych usług zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej PSM z dnia 7.07.2022 r. zostaje zwiększona stawka funduszu remontowego z dniem 1 stycznia 2023 r.  
Wysokość wzrostu jest zróżnicowana i uzależniona od już poniesionych wydatków z funduszu remontowego na danej nieruchomości lub planowanych prac w najbliższych latach.

Ponadto na budynkach wyposażonych w dĹşwigi osobowe zostaje wprowadzona opłata, mająca na celu gromadzenie środków na ich wymianę lub modernizację.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian taryfy ciepła od 1 stycznia 2023 r. wprowadza się nową stawkę za podgrzanie ciepłej wody użytkowej i będzie ona wynosić 25 zł za 1 metr sześcienny.

 

Zmiana ceny wody

Zgodnie z informacją na stronie internetowej PWiK od  dnia 01.07.2021 r. następuje zmiana ceny wody.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Cena_wody_od_1_07_2021.pdf)Zmiana ceny wody83 kB2021-07-06 06:56

Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że została
uruchomiona usługa

 "MOBILNY PRACOWNIK" .

Wprowadzenie usługi "Mobilnego pracownika PSM" daje możliwość załatwienia sprawy
w domu członka (mieszkańca) PSM.

Czytaj więcej: Pracownik Mobilny

PSM informuje, że  w dniu 29-04-2021 r.  zamyka  konto w banku
Pekao S.A ( 91 1240 2568 1111 0010 2350 7293)
prosimy o nie wpłacanie na wyżej wymienione konto.

Aktualne numery kont bankowych PSM
na które można dokonywać wpłat:

Bank PKO BP - 23 1020 4274 0000 1302 0001 7632
BS w Dynowie - 80 9093 1020 2008 0800 0298 0001
Bank Pocztowy S.A.   -   35 1320 1856 2855 0956 2000 0001

 

f t g m

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: piątek 26 kwiecień 2024, 08:00:47 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

0017.jpg